Klachtenafhandeling

Wordt de klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie Zorggeschil neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van deĀ NVKH.

https://quasir.nl/klachtenbemiddeling-zorg/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorgĀ