Klachtenafhandeling

Wordt de klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie Zorggeschil neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling zie klachtafhandeling NVKH  en het klachtenformulier

 

https://quasir.nl/klachtenbemiddeling-zorg/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg