Homeopathie

Berkelland

Homeopathie

Homeopathie is een holistische geneeswijze waarbij het zelf genezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt ondersteund en gestimuleerd. Ons lichaam zit prachtig in elkaar en heeft van nature de mogelijkheid om ziekmakende prikkels op fysiek en ook mentaal/emotioneel niveau, te weren of van te herstellen. Maar soms lukt dit niet of niet voldoende en hebben we hier ondersteuning bij nodig. In deze situaties is homeopathie een goede keuze. Homeopathie is een milde, effectieve en duurzame geneeswijze die op elke leeftijd kan worden ingezet.

Contact

Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij gekeken wordt naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843), de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hij vond dat niet de klacht van de patient centraal moest komen te staan maar dat deze slechts als uiting moest worden gezien van een verstoorde situatie oftewel een teken van onbalans.

Hij wilde de verschillende factoren die bij zouden kunnen dragen aan een ziekte in z’n geheel bekijken om op die manier de ziekte op te lossen. Hahnemann classificeerde (categoriseerde) de verschillende factoren en noemde deze werkwijze de Ziekteclassificatie.

Maak een afspraak

Mijn werkwijze

Het eerste consult van een homeopathische behandeling bestaat uit een kennismaking met de patiënt en een intake met betrekking tot de reden van komst. Tijdens dit gesprek worden alle klachten waar je mee komt besproken. Om een totaal beeld van deze klachten te krijgen vraag ik tevens naar aandoeningen die in de familie voorkomen, je eigen biografie met daarin bepaalde gebeurtenissen in je leven en medicijngebruik. Het is voor de behandeling onder anderen van belang dat wordt achterhaald hoe de klacht is ontstaan, wat de klacht precies inhoudt, waar de klacht zich bevindt en wanneer de klachten verbeteren of juist verergeren. Het consult duurt meestal een half uur tot een uur en de informatie die hieruit naar voren komt, resulteert in een persoonlijk afgestemd behandelplan c.q. middelen. Het is belangrijk om tijdens de behandeling de vinger aan de pols te houden. Daarom vindt er gewoonlijk na ca. 6 à 8 weken een vervolgafspraak plaats.  Deze afspraken zijn gericht op het volgen van de effecten van de behandeling.

Waar nodig kunnen de middelen of de inname van de middelen worden bijgesteld. Het is daarom belangrijk dat je tijdens de behandeling goed in de gaten houdt welke veranderingen je merkt bij jezelf. Dat kunnen lichamelijke veranderingen zijn, maar ook veranderingen op mentaal /emotioneel vlak. Het kan zijn dat je gedurende de behandeling een nieuwe of acute klacht krijgt, die je ook graag homeopathisch wil behandelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een griepje of een (sport)blessure. Ook dan kan je contact met mij opnemen. Afhankelijk van de soort klacht en de daarbij horende behandeling zal dit wel of niet in een nieuw consult moeten worden ingepland. Als je tussen twee consult afspraken in vragen hebt over de behandeling of over de middelen die je gebruikt, kun je tijdens het telefonisch spreekuur  (elke werkdag tussen 13.00 en 13.30 uur) contact op nemen met mij. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Maak een afspraak

Ziekte en gezondheid

Het komt eigenlijk nooit voor, dat iemand zich bij een homeopaat meldt voor een consult omdat hij lekker in zijn vel zit. De meeste mensen starten een homeopathisch behandeling omdat ze zich vaak al langere tijd niet goed voelen of last hebben van één of meerdere klachten. Soms is er een diagnose gesteld maar soms ook niet omdat er in het bloed of op een röntgenfoto niets te vinden is. Vaak zijn er verschillende antibioticakuren, diverse soorten pijnstillers, pufjes etc. al gebruikt.

We spreken van ziekte op het moment dat de levenskracht (het zelfgenezend vermogen dat in elk mens aanwezig is) uit balans gebracht is. Dat kan gebeurd zijn als gevolg van een erfelijke belasting (oftewel een familiaire gevoeligheid van binnenuit), dan wel door oorzaken van buitenaf zoals een ongeluk, een virus, verdriet of langdurige zorgen. De homeopathische behandeling richt zich in de eerste plaats, op verlichting van de symptomen van de acute klacht. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de aanleg of gevoeligheid van de patiënt en worden middelen ingezet om herhalingen van die acute oplevingen te voorkomen. Het  is van belang te achterhalen waar dit chronisch ziekzijn ontstaan is. Daarom zal de homeopaat belangrijke momenten uit de (ziekte)geschiedenis van de patiënt proberen op te sporen.

Bij ziekten die van binnenuit komen, is per definitie de eigen aanleg van de patiënt betrokken. Er is dan sprake van chronisch ziekzijn. Chronische ziekten ontstaan omdat de levenskracht ontregeld is en niet langer in staat is om de balans in het lichaam terug te brengen. Klachten zoals een acute astma- of reuma aanval, nierstenen, een terugkerende blaas-, oor- of keelontsteking etc. kunnen het gevolg zijn. Hierbij wordt gekeken naar o.a.  de erfelijke aanleg; ziekten en klachten die in de familie voorkomen ( bijv. hoge bloeddruk, diabetes, reuma, hoog cholesterol, hart- en vaatziekten), de iatrogene belasting; dit zijn medicijnen, maar ook vaccinaties, sigaretten, additieven in ons voedsel etc en  de biografische omstandigheden; wat heeft iemand meegemaakt in zijn of haar leven en welke invloed heeft dit op die persoon gehad.

De homeopathie ondersteunt het genezend vermogen van de mens om deze in zijn kracht terug te laten komen én te laten blijven. De manier hoe iemand zich heeft ontwikkelt, waarop ziektes worden doormaakt en ervaren is allemaal individueel bepaald. Dat maakt dat bij de homeopaat de persoonlijke behandeling van jou als patiënt altijd voorop staat.

Maak een afspraak

Homeopathische middelen

Homeopathische middelen zijn gemaakt van planten, mineralen of dierlijke producten. Er zijn in totaal  duizenden middelen, die allemaal hun eigen werking hebben. Via een proces van telkens weer verdunnen en schudden van de uitgangsstof (het potentiëren) komt de geneeskrachtige werking van het homeopathische middel tot uiting. Homeopathische middelen zijn niet onderdrukkend of verslavend en hebben geen bijwerkingen. Zij zijn daarom bij uitstek geschikt tijdens de zwangerschap, bij borstvoeding en voor baby’s en kinderen.

Over het algemeen kunnen homeopathische middelen heel goed gebruikt worden naast reguliere behandelingen en medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zonder gewone medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij diabetes of een te langzame schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk, astma  of andere voorgeschreven medicatie kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Doe dit altijd in overleg met de huisarts en/of specialist.

Maak een afspraak

Klachten

Homeopathie kan voor zeer veel uiteenlopende klachten een oplossing bieden, voor zowel volwassenen als kinderen. Het kan tevens helpen bij specifieke levenssituaties zoals een zwangerschap, verdriet, angsten of andere psychisch/emotionele problemen. Ook wanneer je na een bepaalde situatie nooit meer “de oude” bent geworden, kan homeopathie ondersteunen. Om een beeld te geven, staan hieronder enkele voorbeelden van klachten die met homeopathie te behandelen zijn.

Enkele voorbeelden: sportblessures, reisziekten, griep, verkoudheid, oor-,keel en blaasontstekingen, eczeem en andere huidklachten, wonden, buikpijn, maag-en darmklachten, slapeloosheid, hooikoorts en allergieën, hormonale klachten, examenvrees, angsten en fysieke en mentaal emotionele klachten als het gevolg van een burn-out of depressie.

Bij (jonge) kinderen kun je nog specifiek denken aan: Kinderziektes, Slaapklachten (niet inslapen/doorslapen), Gedragsproblemen, Eetproblemen (slecht/niet willen eten), Ontwikkelingsproblemen (mentaal en fysiek),  Huilbaby’s, Tanden krijgen, Angsten, Ondersteuning bij vaccinaties.

Maak een afspraak
Desiree-somsen-homeopathie
Wie ben ik?

Mijn naam is Désirée Somsen- Appeldoorn. Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon. Als klassiek homeopaat RH* behandel ik mensen met uiteenlopende klachten, zowel volwassenen als kinderen. Ik raakte geïnteresseerd in de homeopathie toen bleek dat deze behandeling erg goed aansloeg bij mijn dochter die chronisch ziek is. Zij heeft reguliere medicijnen nodig maar door de homeopathische behandeling kunnen bijwerkingen op de korte én lange termijn worden verminderd en wordt haar gezondheid, energie en vitaliteit ondersteund. In 2007 ben ik gestart met de opleiding aan de Homeopathie Academie Nederland in Almelo. En deze heb ik eind 2012 afgerond. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk werk ik als visiteur voor de NVKH en ben ik stagebegeleider binnen de opleiding HAN (Homeopathie Academie Nederland) in Almelo.

Het beste wat je kunt worden, is jezelf

Homeopathie consult prijzen

De kosten van een homeopathisch consult worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van je aanvullende verzekering.
Deze informatie is terug te vinden in je eigen polis. 

Voor vragen of het maken van een afspraak kan je contact met mij opnemen.

Consultprijs

€110,-

Acuut consult

€55,-

Telefonisch consult

€30,-

Bezoek aan huis

Consultprijs + reiskosten

Afspraak maken

Heb je vragen over homeopathie, voeding, de geplande evenementen of wil je een afspraak maken dan kun je contact met mij opnemen via het contactformulier op deze site of je kunt me bellen op 06-20656440.