headerphoto

Werkwijze

Het eerste consult van een homeopathische behandeling bestaat uit een kennismaking met de patiënt en een intake met betrekking tot de reden van komst. Tijdens dit gesprek worden alle klachten waar je mee komt besproken. Om een totaal beeld van deze klachten te krijgen vraag ik tevens naar aandoeningen die in de familie voorkomen, je eigen biografie met daarin bepaalde gebeurtenissen in je leven en medicijngebruik. Het is voor de behandeling onder anderen van belang dat wordt achterhaald hoe de klacht is ontstaan, wat de klacht precies inhoudt, waar de klacht zich bevindt en wanneer de klachten verbeteren of juist verergeren. Het consult duurt meestal een half uur tot een uur en de informatie die hieruit naar voren komt, resulteert in een persoonlijk afgestemd behandelplan c.q. middelen. Het is belangrijk om tijdens de behandeling de vinger aan de pols te houden. Daarom vindt er gewoonlijk na ca. 6 à 8 weken een vervolgafspraak plaats.  Deze afspraken zijn gericht op het volgen van de effecten van de behandeling. Waar nodig kunnen de middelen of de inname van de middelen worden bijgesteld. Het is daarom belangrijk dat je tijdens de behandeling goed in de gaten houdt welke veranderingen je merkt bij jezelf. Dat kunnen lichamelijke veranderingen zijn, maar ook veranderingen op mentaal /emotioneel vlak.

Het kan zijn dat je gedurende de behandeling een nieuwe of acute klacht krijgt, die je ook graag homeopathisch wil behandelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een griepje of een (sport)blessure. Ook dan kan je contact met mij opnemen. Afhankelijk van de soort klacht en de daarbij horende behandeling zal dit wel of niet in een nieuw consult moeten worden ingepland.

 

Als je tussen twee consultafspraken in vragen hebt over de behandeling of over de middelen die je gebruikt, kun je tijdens het telefonisch spreekuur  (elke werkdag tussen 13.00 en 13.30 uur) of per mail (E:info@homeopathieberkelland.nl) contact opnemen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.