headerphoto

Overige informatie

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl).

De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB, www.kab-klachten.nl) die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

In kader van de inwerkingstreding van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) is de praktijk aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de site van geschilleninstanties Zorggeschil en Quasir.